Actividades Extraescolares

Patinaxe
Multideporte
Xadrez
Tiro con arco
Mans creativas: Tardes divertivas
Envellecemento activo
Atletismo
Obradoiros en inglés